Naučná stezka na hrad Pernštějn

  • 0
002NedvedicePreview

Naučná stezka na hrad Pernštějn

Tags : 

Poslední květnový víkend jsme se rozhodli strávit v Nedvědici, jejíž součástí je i osada Pernštejn. Do Nedvědice jsme přijeli v pátek odpoledne a ubytovali se v místním penzionu, který leží hned u rybníčku. Nedvědice leží zhruba 40 km od Brna a autem nám cesta trvala necelou hodinu i s menší kolonou po cestě u Kuřimi.

Po Nedvědici jsme si udělali procházku, při které jsme navštívili tamní cukrárnu a informační centrum. Nejhezčí dominantou, která je i zároveň pro Nedvědici typická, je kostel svaté Kunhuty spolu s rybníčkem hned vedle. Při procházce lze z některých míst zahlédnout hrad Pernštejn, například od vlakového nádraží.

Nedvědice
Rybník a kostel svaté Kunhuty v Nedvědici
 

V sobotu dopoledne jsme se vydali směrem na hrad Pernštejn. Přímá cesta ze středu Nedvědice k hradu měří zhruba 1,5 km. Hrad Pernštejn je zahrnutý ve třech naučných stezkách (NS), které se souhrnně nazývají „Po naučných stezkách na hrad Pernštejn“. My jsme si zvolili NS I., kterou tvoří malý okruh, velký okruh a lesopark a která obsahuje 19 zastávek s naučnými informačními tabulemi. Lesopark jsme při našem výletě bohužel vynechali. Vydali jsme se nejprve po malém okruhu a cestou zpět jsme navázali na velký okruh, avšak opačným směrem, což nemá žádný zásadní význam.

První část vede po hlavní silnici, kde jsme nejprve míjeli památné lípy a poté jsme pokračovali po malém okruhu. Co nejdříve jsme se chtěli dostat k hradu a poté si projít zbytek velkého okruhu NS I., proto jsme zvolili nejdříve cestu po malém okruhu, která vedla přímo z Nedvědice na hrad. Cestou jsme míjeli malou čtvrť s vilovou zástavbou, jejíž výstavba byla zahájena na přelomu 19. a 20. století. Nachází se zde například vila Marie Loosové, matky slavného architekta Adolfa Loose, dále vila Vendolských, vila Frankova aj.

Pokračujeme po naučné stezce, která již nevede po silnici, ale vzhůru po Kamenici, což je dlážděná starobylá cesta vedoucí k hradu. U této cesty pod hradem roste chráněný Pernštejnský tis, ke kterému se váže legenda, podle které je osud tisu pevně spjat s osudem hradu. Více informací o tisu a legenda.

Nedvědice
Památný strom – Pernštejnský tis
 

Dostáváme se na první nádvoří hradu, kde lze volně vstoupit. My jsme vynechali prohlídku interiérů hradu z důvodu, že jsme s sebou měli malého psa a ani se sebemenším pejskem v náručí vás na prohlídku nepustí. Pokud byste se tedy, stejně jako my, chtěli alespoň projít po hradním nádvoří kolem hradu, musíte také zaplatit vstupné – dospělí 50 kč, děti 30 kč. Prohlídka čtyř hradních nádvoří je bez průvodce, není časově omezená a lze je navštívit i se psem. Na nádvoří lze vidět několik menších interiérů, příležitostné výstavy a obchůdky se suvenýry. Když jsme si vše důkladně prohlédli a vyfotili, zastavili jsme se v Hradní restauraci starého pana Viléma na prvním nádvoří. Více informací o vstupném a hradu.

Nedvědice
Hrad Pernštejn – druhé nádvoří
 

Ihned za hradbami jsme se vydali po žluté směrem k vyhlídce Mariino loubí, kde se vám z dřevěného přístřešku naskytne parádní výhled na hrad Pernštejn. Vyhlídka leží zhruba půl kilometru od hradu, a i když neleží na stezce, kterou jsme dále pokračovali, tak tato krátká kilometr dlouhá zacházka za to více než stála.

Nedvědice
Pohled na hrad z vyhlídky Mariino loubí
 

Směrem dolů od hradu jsme se napojili na velký okruh naučné stezky, kde zase míjíme jednotlivé informační tabule. Za zmínku jistě stojí studánka Korejtko, která za dávných časů sloužila jako zdroj pitné vody například i pro panstvo z hradu. Kousek od studánky vede přes říčku Nedvědičku dřevěný krytý most, který dříve sloužil za deště jako přístřeší pro povozy s obilím.

Nedvědice
Dřevěný krytý most přes Nedvědičku
 

Pokračujeme směrem k Nedvědici po naučné stezce a to sice v opačném směru než vedou jednotlivé čísla informačních tabulí, ale nám to nevadí. Zastavujeme se u další vyhlídky na hrad, fotíme a zase dále pokračujeme lesní pěšinkou dál a dál. Míjíme alej stovky dubů, které byly v minulosti vysázené za účelem zpevnění lesní cesty. Z této cesty, která velkou část vede v těsné blízkosti železniční trati, se nám stále naskýtá několik pohledů na hrad či jeho části.

Pomalu se dostáváme do Nedvědice a náš výlet je u konce. Trasa byla v nenáročném terénu a měřila zhruba pět kilometrů, což je přijatelné i pro děti či jinak „neturistické“ osoby.

Mapa:

Nedvědice
Trasa zdroj: Mapy.cz
 

Detail celé trasy na Mapy.cz

Autor: Lucie O

Naučná stezka na hrad Pernštějn

Komentáře